Aeros luchtkwaliteit meter

De Aeros luchtkwaliteit meter meet de exacte luchtkwaliteit

Uniek van de Aeros luchtkwaliteit meter is dat deze ook aerosolen meet! De geavanceerde sensor bevat zeer hoogwaardige elektronica die real-time en op de seconde nauwkeurig de vijf belangrijkste parameters van het binnenklimaat weergeeft: temperatuur, relatieve vochtigheid, CO₂ (koolstofdioxide), TVOC (vluchtige organische stoffen) en fijnstof. De luchtkwaliteit meter levert een positieve bijdrage aan het realiseren van diverse gebouwnormen en verzamelde data kunnen ingezet worden voor verduurzaming en optimalisatie van het binnenklimaat.

299 incl. btw

  • De luchtkwaliteit meter meet het fijnstof van PM 0.3 tot PM 10
  • Eenvoudige zelfmontage
  • Automatische kalibratie en updates
  • Real time weergave via de app

Zet een nieuwe stap naar een gezond binnenklimaat!

Hoe schoon is de lucht die u inademt?

Gemiddeld brengen we 85% van onze tijd binnen door. De lucht die we daar inademen, is vaak minder schoon dan de lucht buiten. Zuivere lucht zorgt voor een hoger concentratievermogen en energieniveau en verbetert de gezondheid.

Bovendien geeft zuivere lucht minder kans op allergische reacties, huidproblemen en eventuele toename van longaandoeningen. Wilt u weten hoe schoon uw binnenklimaat is? De oplossing is de in Nederland ontwikkelde Aeros plug-en-play sensor met bijbehorende app.

Meten is weten!

Totale controle over het binnenklimaat!

De Aeros luchtkwaliteit meter meet elke seconde de belangrijkste parameters van het binnenklimaat, zoals CO₂ en fijnstof en maakt u bewust van uw leef-en werkomgeving. De Aeros luchtkwaliteit meter meet zo precies, dat hij zelfs aerosolen kan detecteren.

De bijbehorende app biedt u real-time inzicht in hoe comfortabel en gezond de luchtkwaliteit is en geeft u meldingen bij het bereiken van grenswaarden.

De Aeros Pro

De Aeros Pro is de benchmark voor totale controle over het binnenklimaat en geeft u inzicht in onderstaande parameters; 

Een maat voor hoe warm of koud de lucht is. De ideale temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden.

Koolstofdioxide(CO₂) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het CO₂ gehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million). Een teveel aan CO₂ verdringt de zuurstofopname in ons lichaam. Het gevolg is dat het lichaam overschakelt op een lager energieverbruik, wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. Ideale concentratie CO₂ in de lucht is 400 tot 800 ppm en de grenswaarde is gesteld op 1200 ppm.

Verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen. Deze chemicaliën komen andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf. Kortdurende blootstelling veroorzaakt irritatie van ogen en slijmvliezen. Bij hoge
concentraties zijn gezondheidseffecten op organen niet uit te sluiten. Ideaal is een waarde onder 500 PPB (parts per billion). Waardes boven de 1000 PPB moeten worden voorkomen.

De verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen. Een percentage tussen de 40%- 60% is ideaal. Een te hoge vochtigheid kan zorgen voor schimmelvorming. Een te lage vochtigheid is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot verminderde weerstand tegen infecties.

Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is onzichtbaar voor het blote oog. Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op, denk hierbij aan koken en stofzuigen. Hoe kleiner het deeltje is, des te schadelijker voor de gezondheid. Onder PM 1 (particulate matter) spreek je van ultrafijnstof. Ultrafijnstof komt in de longen terecht en is extra schadelijk voor kinderen en volwassenen met orgaandoeningen. 

Real-time inzicht in uw binnenklimaat

De gebruiksvriendelijke Aeros app

De gratis bijbehorende app is koppelbaar met de sensor via een unieke QR-code. De app biedt u 24/7 inzicht en geeft u meldingen en adviezen bij het bereiken van grenswaarden. Ook kunt u daarmee trends ontdekken, historische data inzien, apparatuur monitoren en onderhoud voorspellen.

Uniek is dat de Aeros PRO zelfs aerosolen kan detecteren. Hoe lager het aantal aerosolen hoe kleiner de kans op corona overdracht binnen de ruimte. Bij het bereiken van geadviseerde grenswaarden ontvangt u automatisch een melding. Tevens ontvangt u belangrijke pushmeldingen indien u dit heeft ingesteld.

Hoe wordt de gezondheidsscore bepaald?

Fijnstof, CO₂ en TVOC bepalen de gezondheidsscore. Deze grenswaarden zijn vastgelegd door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).