ASPRA VS OVERIGE LUCHTREINIGERS

Het grote verschil tussen ASPRA en overige luchtreinigers:

Er zijn veel verschillende luchtreinigers op de markt. Dit houdt echter niet in dat deze ook allemaal even goed zijn. Vaak zijn luchtreinigers voorzien van een standaard filter (textiel of papier), maar er zijn ook nieuwere en efficiëntere technieken. Wij van Solution for Clean Air leggen je het verschil uit en wijzen je erop waar je op moet letten.

Luchtreiniger met standaard filter

Bij de meeste luchtzuiveringssystemen wordt een ventilator gebruikt om een luchtstroom op gang te brengen. Deze luchtstroom wordt vervolgens door een filter gevoerd, waarin luchtverontreinigingen worden afgevangen en de luchtkwaliteit verbeterd. Hoe kleiner de fijnstofdeeltjes, hoe dichter de filters moeten zijn om de verontreinigingen af te vangen. Een aandachtspunt hierbij is dat de filters regelmatig gereinigd/vervangen moeten worden. De filters lopen vol en de verontreiniging hoopt zich op. Hierdoor zal de ventilator harder moeten werken, wat resulteert in meer energieverbruik, een lagere capaciteit en geluidshinder. Daarnaast zijn deze filters gemaakt van vochthoudende materialen zoals textiel of papier, waar schimmels op kunnen gaan groeien.

Ionisatie

Ionisatie is een vrij nieuwe techniek, die steeds vaker wordt gebruikt uit het oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing. Ionisatie is simpelweg het elektrisch laden van atomen of moleculen, welke zich gaan hechten aan deeltjes in de lucht. Deze deeltjes slaan vervolgens makkelijker neer op het oppervlak.

Er zijn tegenwoordig dan ook veel luchtreinigers op de markt met ionisatie. Er is echter één belangrijk verschil: ionisatie voor het filter (gesloten ionisatie) en ionisatie na het filter (open ionisatie). 

 

Gesloten ionisatie (ASPRA):

Bij gesloten ionisatie worden de geladen deeltjes afgevangen in het systeem zelf, zodat er geen deeltjes de ruimte in worden geblazen en neerslaan op onze longen. Daarnaast heeft ionisatie voor het filter als groot voordeel dat er minder vuile lucht door het filter moet, waardoor deze minder dik hoeft te zijn. Hierdoor zal het filter minder snel verstopt raken en is er minder energie nodig om de lucht door het filter te verplaatsen.

Open ionisatie:

Bij open ionisatie worden de geladen deeltjes verspreid over de ruimte, waar ze een oppervlak zoeken om op neer te slaan. Hierbij zullen de deeltjes neerslaan op alle oppervlakken in de ruimte zoals op de meubels en op de vloer, maar zeker ook onze longen. Deze luchtreinigers creëren veel geladen deeltjes, maar ook vrije ionen, die vaak negatief geladen zijn (negatieve ionisatie). Bij negatieve ionisatie worden ook ongewenste bijproducten gecreëerd zoals ozon, vrije radicalen en vrije ionen. Deze leveren weliswaar een bijdrage aan het reduceren van de geuren, maar zijn tevens schadelijk voor de gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat geladen deeltjes tot vijf keer makkelijker in de longen kunnen terechtkomen dan niet geladen deeltjes.

Om naast het verwijderen van deze stoffen ook nog de geuren en gassen uit de lucht te verwijderen past Solution for Clean Air een extra, speciaal ontwikkeld gas adsorptiefilter toe achter het open structuur filter. Door dit filter achter het deeltjesfilter te plaatsen, worden de gasfilters beschermd tegen stof en hebben deze een langere levensduur.